TEB HOLDİNG A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI

TEB Holding A. Ş. (“Şirket”) olarak, faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi kapsamında işlenen kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermekteyiz.

İşbu TEB Holding A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI (“Politika”), Şirketimizce işletilmekte olan İnternet Sitesinin (”Site”) faaliyeti sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. İşbu Politika’da web sitemizde hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz gibi hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 

Çerez nedir?

Çerezler (Cookie) bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, o sitenin internet tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır.

 • Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve bu tip çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler.
 • Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar, çerezlerin kullanım ömrüne bağlı olarak bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar.

Çerezler genel anlamıyla, internet sitelerine güvenli bağlantının sağlanması, sitelerin daha kullanıcı dostu olması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması, sizi tanıyarak size özel hizmetler sunulabilmesi için kullanılırlar.

Temel olarak 2 farklı işlev gören çerez türü vardır:

 

Zorunlu Çerezler

Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezler

Şirketimizin web sitesinde gezinmek ve web sitemizin sunduğu temel özelliklerinden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web sitemiz sağlıklı görüntülenemez ve özelliklerinden faydalanmazsınız. Bunlar geçici çerezler olup, tarayıcınızı kapattığınız anda silinmektedir.

İstatistik Çerezleri

Site’nin analizi için gerekli olan çerezler

Şirket web sitemizin performansını ve kullanıcı deneyimini arttırmamıza yardımcı olan çerezler olup, sayfalarımızın kullanıcı ziyaret sıklığı, alınan hataların kaynağı, kullanıcıların sitemizde geçirdiği toplam zaman gibi kullanım verileri hakkında bilgi sağlamaktadır.

 

Site’de Hangi Tür Çerezler Kullanılmaktadır?

TEB Holding olarak internet sitemizde geçici ve kalıcı olmak üzere iki tip ve bu iki tip altında yukarıdaki tabloda açıklamaları yer alan 2 farklı çerez türünü de kullanmaktayız. Söz konusu çerezler KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının, (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerden birine veya birkaçına dayanılarak kullanılmaktadır. Sayılan hukuki sebeplerin bulunmaması halinde ise KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına dayanılarak çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.

 •  Sitedeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kayıt edilmesi.
 • Sitenin performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kayıt edilmesi.

 

Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda TEB Holding’in internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da internet sitelerimizdeki sayfaların bir kısmını göremeyebilirsiniz.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi aşağıdaki linkleri inceleyerek kişiselleştirme imkânına da sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 

Veri Sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

Yukarıda sayılan haklarınızı bu linkte yayınlanan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 •  Şirketimiz adresine azılı olarak teslim edilebilir,
 •  İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Şirketimiz adresine gönderilebilir,
 •  Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@tebholding.com.tr adresine e-posta ile
 •  iletilebilir,
 •  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından tebholding@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla, talebinizi açık bir şekilde belirten dilekçenizi Şirketimiz adresine teslim ederek veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.

Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

TEB Holding A.Ş. olarak, internet sitemizde kullandığımız çerezleri değiştirebilir, ilave çerezler kullanabilir veya mevcut çerezlerin kullanımına son verebiliriz. Bu kapsamda Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkımızın saklı olduğunu, değişiklik halinde Politika’mızdan güncel bilgiye ulaşabileceğinizi bildirmek isteriz.